Училища - в област Велико Търново, гр. Полски тръмбеш

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

СОУ "Цанко Церковски"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Полски Тръмбеш, ул. "Училищна" 25; Телефон: 06141/ 23-89, 06141/ 28-45, 06141/ 50-41, 06141/ 62-89;

Виж на картата