Училища - в област Велико Търново, с. Първомайци

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Елин Пелин"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Първомайци, ул. "Кн. Ал. Батенберг" 37; Телефон: 06175/ 20-39, 06175/ 25-58;

Виж на картата

ОУ "Елин Пелин" с Помощни Паралелки

Адрес: обл. Велико Търново, с. Първомайци -1, ул. "Кн. Ал. Батенберг" 37; Телефон: 06175/ 20-39, 06175/ 25-58;

Виж на картата

ОУ "Хаджи Викентий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Първомайци -2, ул. "Х. Стоянов" 4; Телефон: 06175/ 25-75, 06175/ 23-82;

Виж на картата