Училища - в област Велико Търново, с. Ресен

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Ресен 5060; Телефон: 06115/ 24-05, 06115/ 23-83;

Виж на картата