Училища - в област Велико Търново, гр. Стражица

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Професионална гимназия по транспорт "Васил Друмев"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Стражица 5150, ул. "Ст. Караджа" 34; Телефон: 06161/ 22-88, 06161/ 21-88;

Виж на картата

СОУ "Ангел Каралийчев"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Стражица 5150, ул. "Дончо Узунов" 13; Телефон: 06161/ 20-27, 06161/ 20-91;

Виж на картата