Училища - в област Велико Търново, гр. Сухиндол

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

СОУ "Св. Климент Охридски"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Сухиндол 5240, ул. "Росица" 78; Телефон: 06136/ 29-61, 06136/ 30-77;

Виж на картата