Училища - в област Велико Търново, с. Сушица

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Отец Паисий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Сушица 5177; Телефон: 06168/ 651;

Виж на картата