Училища - в област Велико Търново, с. Беброво

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Беброво 5084, ул. "Трета" No 8; Телефон: 06152/ 259;

Виж на картата