Училища - в област Велико Търново, с. Бряговица

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

НУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Бряговица 5129;

Виж на картата