Училища - в област Велико Търново, с. Бутово

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Бутово 5232, ул. "Седма" 1; Телефон: 06137/ 639;

Виж на картата