Училища - в област Велико Търново, с. Виноград

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Св. Климент Охридски"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Виноград 5171, ул. "Трета" 1; Телефон: 06166/ 609;

Виж на картата