Училища - в област Велико Търново, с. Върбица

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Васил Левски"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Върбица 5128; Телефон: 061703/ 233, 061703/ 430;

Виж на картата