Училища - в област Велико Търново, с. Габровци

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Възпитателно училище интернат "Максим Горки"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Габровци 5051; Телефон: 06129/ 266, 06129/ 294;

Виж на картата