Училища - в област Габрово, гр. Севлиево

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Габрово, общ. Севлиево гр. Севлиево 5400, ул."Св.Св.Кирил и Методий"№ 6; Телефон: 0675/ 33314, 0675/ 334 24

Виж на картата

Основно училище "Стефан Пешев"

Адрес: обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево 5400, ул. "Росица" № 16; Телефон: 0675/ 32848, 0675/ 33164, 0675/ 33316

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево 5400, ул. "Проф. д-р Асен Златаров" 14; Телефон: 0675/ 3 33 12, 0675/ 3 33 09, 0675/ 3 33 09

Виж на картата

Професионална гимназия по керамика и мебелно производство

Адрес: обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево 5400, ул. Великотърновско шосе; Телефон: 0675/ 3-35-40, 0675/ 3-35-41, 0675/ 3-39-22

Виж на картата

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Марин Попов"

Адрес: обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево 5400, ул. "Ст. Пешев"№ 149; Телефон: 0675/ 3 34 26, 0675 / 3 34 28, 0675/ 3 35 14

Виж на картата

Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров"

Адрес: обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево 5400, ул. Ненко Илиев 3; Телефон: 0675/ 3-32-52, 0675/ 3-32-53

Виж на картата

Средно общообразователно училище " Васил Левски"

Адрес: обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево 5400, ул. "Гладстон" 22; Телефон: 0675/ 3-33-03, 0675/ 3-57-14, 0675/ 3-33-05

Виж на картата