Училища

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

НУ "Братя Миладинови"

Адрес: обл. Добрич, гр. Каварна 9650, ул. "Г.С. Раковски" 25; Телефон: 0570/ 8-32-67, 0570/ 8-2156;

Виж на картата

НУ "Отец Паисий"

Адрес: обл. Добрич, с. Плачидол 9365, ул. Първа 9; Телефон: 05763/ 224;

Виж на картата

НУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Добрич, с. Септемврийци 9650; Телефон: 05746/ 371;

Виж на картата

НУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Добрич, с. Лясково 9428; Телефони: 05767/ 530;

Виж на картата

НУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Добрич, с. Каблешково 9488; Телефон: 05750/ 212;

Виж на картата

НУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Добрич, с. Фелдфебел денково 9394;

Виж на картата

ОУ "Антим І"

Адрес: обл. Добрич, гр. Балчик 9600, Дунав" 16; Телефон: 0579/ 7-22-56, 0579/ 7-21-07, 0579/ 7-45-07, 0579/ 7-22-56;

Виж на картата

ОУ "Братя Миладинови"

Адрес: обл. Добрич, с. Черна 9417, ул "Осма" № 2; Телефон: 05776/ 225;

Виж на картата

ОУ "Васил Друмев"

Адрес: обл. Добрич, с. Орляк 9490; Телефон: 05753/ 20-64;

Виж на картата

ОУ "Васил Левски"

Адрес: обл. Добрич, с. Хитово 9494; Телефон: 05769/ 388;

Виж на картата

ОУ "Васил Левски"

Адрес: обл. Добрич, с. Преселенци 9558; Телефон: 05734/ 413;

Виж на картата

ОУ "Васил Левски"

Адрес: обл. Добрич, с. Коритен 9403, ул. "Първа" № 13; Телефон: 05774/ 420;

Виж на картата

ОУ "Васил Левски"

Адрес: обл. Добрич, с. Телериг 9420, ул. "Четиринадесета" 2; Телефон: 05772/ 331;

Виж на картата

ОУ "Васил Левски"

Адрес: обл. Добрич, с. Божурово 9368; Телефон: 05760/ 421;

Виж на картата

ОУ "Георги Сава Раковски"

Адрес: обл. Добрич, с. Бенковски 9380; Телефон: 05782/ 2090;

Виж на картата

ОУ "Георги Сава Раковски" 

Адрес: обл. Добрич, с. Сенокос 9634; Телефон: 05727/ 386;

Виж на картата

ОУ "Д-р Петър Берон" 

Адрес: обл. Добрич, с. Коларци 9481; Телефон: 05755/ 334;

Виж на картата

ОУ "Димитър Минчев"

Адрес: обл. Добрич, с. Паскалево 9370; Телефон: 05716/ 314;

Виж на картата

ОУ "Добри Войников"

Адрес: обл. Добрич, с. Победа 9372; Телефон: 05710/ 388;

Виж на картата

ОУ "Йордан Йовков"

Адрес: обл. Добрич, гр. Каварна 9650, ул. "Кирил и Методий" 17; Телефон: 0570/ 8-30-79, 0570/ 8-30-79, 0570/ 8-32-64, 0570/ 8-23-83, 0570/ 8-32-64;

Виж на картата