Училища - в област Добрич, гр. Каварна

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

НУ "Братя Миладинови"

Адрес: обл. Добрич, гр. Каварна 9650, ул. "Г.С. Раковски" 25; Телефон: 0570/ 8-32-67, 0570/ 8-2156;

Виж на картата

ОУ "Йордан Йовков"

Адрес: обл. Добрич, гр. Каварна 9650, ул. "Кирил и Методий" 17; Телефон: 0570/ 8-30-79, 0570/ 8-30-79, 0570/ 8-32-64, 0570/ 8-23-83, 0570/ 8-32-64;

Виж на картата

Помощно училище интернат "Любен Каравелов"

Адрес: обл. Добрич, гр. Каварна 9650, ул. "Сан Стефано" No 16; Телефон: 0570/ 8 23 88, 0570/ 8 22 19, 0570/ 8 32 85;

Виж на картата

Професионална земеделска гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Адрес: обл. Добрич, гр. Каварна 9650, ул."Добротица" № 48; Телефон: 0570/ 8 30 70, 0570/ 8 25 72, 0570/ 8 30 70;

Виж на картата

СОУ "Стефан Караджа"

Адрес: обл. Добрич, гр. Каварна 9650, бул. "България" 22; Телефон: 0570/ 8-32-56, 0570/ 8-20-56, 0570/ 8-32-47, 0570/ 8-25-57;

Виж на картата