Училища

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Гимназия с преподаване на чужди езици "Христо Ботев"

Адрес: обл. Кърджали, гр. Кърджали 6600, ул. "Генерал Чернозубов" 19; Телефон: 0361/ 62817;

Виж на картата

Основно училище "Васил Левски"

Адрес: обл. Кърджали, гр. Кърджали 6600, кв. Гледка ул. "Тина Киркова" 17; Телефон: 0361/ 65614;

Виж на картата

Основно училище "Пейо Крачолов Яворов"

Адрес: обл. Кърджали, гр. Кърджали 6600, ул. "Иван Вазов" № 36; Телефон: 0361/ 61557;

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Кърджали, гр. Кърджали 6600, ул. "Ген. Чернозубов" № 19; Телефон: 0361/ 6 59 26;

Виж на картата

Помощно училище - интернат "Д-р Петър Берон"

Адрес: обл. Кърджали, гр. Кърджали 6600, ул. "Кап. Петко войвода" 3А; Телефон: 0361/ 6-24-84, 0361/ 6-24-85;

Виж на картата

Средно общобразователно училище "Йордан Йовков"

Адрес: обл. Кърджали, гр. Кърджали 6600, ул. "Булаир" 18; Телефон: 0361/ 6 24 80, 0361/ 6 24 82;

Виж на картата

Средно общообразователно училище "Влaдимир Димитров -Майстора"

Адрес: обл. Кърджали, гр. Кърджали 6600, кв. "Веселчане"; Телефон: 0361/ 6-28-68, 0361/ 6-28-69;

Виж на картата

Средно общообразователно училище "Отец Паисий"

Адрес: обл. Кърджали, гр. Кърджали 6600, ул. "Отец Паисий" № 12; Телефон: 0361/6 18 00, 0361/6 53 85;

Виж на картата

Средно общообразователно училище "Петко Рачов Славейков"

Адрес: обл. Кърджали, гр. Кърджали 6600, кв."Възрожденци"; Телефон: 0361/ 65907, 0361/ 65910, 0361/ 65908;

Виж на картата

Средно общообразователно училище "Св. Климент Охридски"

Адрес: обл. Кърджали, гр. Кърджали 6600, ул. "Здравец" № 3; Телефон: 0361/ 6 52 46, 0361/ 6 49 42;

Виж на картата