Училища

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Oсновно училище "Христо Ботев"

Адрес: област: Ловеч, община: Угърчин, с. Кирчево, ул. "Ал.Стамболийски"45; Телефон: 06920/ 27-76

Виж на картата

Национална гимназия за приложни изкуства "Проф. Венко Колев "

Адрес: Област: Ловеч, гр. Троян, ул. "Г.С.Раковски" №15; Телефон: 0670/ 6-34-11; 0670/ 5-46-61; 0670/ 6-11-24

Виж на картата

Начално училище "инж.Георги Иванов Вълков"

Адрес: област: Ловеч, гр. Луковит, ул. "Кирил и Методий" № 15; Телефон: 0697/ 5-23-32; 0697/ 5-23-32

Виж на картата

Начално училище "Любен Каравелов"

Адрес: Област: Ловеч, Община: Тетевен, с. Бабинци, ул. "Главна "15; Телефон: 0678/ 067854724; 0886565526

Виж на картата

Начално Училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: гр. Троян, ул. "Кирил и Методий" 13; Телефон: 0670/ 6-27-76; 0670/ 6-23-14

Виж на картата

Начално училище "Хаджи Генчо"

Адрес: Област: Ловеч, гр. Тетевен, ул. " Хаджи Генчо " №; Телефон: 0678/ 5 21 83

Виж на картата

Начално Училище "Христо Ботев"

Адрес: ул. "Мизия" No 11; Телефон/факс: +359 (0)670 62713; +359 (0)670 62713

Виж на картата

Основно Оздравително Училище "Васил Левски"

Адрес: област: Ловеч, община: Тетевен, с. Голям извор; Телефон: 06998/ 232; 06998/ 369

Виж на картата

Основно Оздравително Училище "Никола Войновски"

Адрес: Област: Ловеч, с.Шипково, ул. "БОР" №2; Телефон: 06966/ 2361; 06966/ 2395

Виж на картата

Основно Училищв "Васил Левски"

Адрес: област. Ловеч, с. Орешак, ул. "Кирил и Методий" № 1; Телефон: 06952/ 2557; 06952/ 2447

Виж на картата

Основно училище " Георги Бенковски "

Адрес: Област: Ловеч, община: Тетевен, с. Галата, ул. " Никола Вапцаров" № 1; Телефон: 0893328106; 0893328154

Виж на картата

Основно училище " Христо Ботев "

Адрес: област: Ловеч, с. Румянцево, ул. "Централна " № 18; Телефон: 06985/ 2216

Виж на картата

Основно училище "Васил Априлов"

Адрес: Област: Ловеч, община: Тетевен, с. Градежница, ул. "Иван Вазов" 144; Телефон: 06907/ 2412; 0878730721, 0896650633, 0885147370

Виж на картата

Основно училище "Васил Левски"

Адрес: област: Ловеч, гр. Априлци, ул. "Васил Левски" 83; Телефон: 06958/ 23-33, 06958/ 23 - 29, 06958/ 32-73

Виж на картата

Основно Училище "Васил Левски"

Адрес: Област: Ловеч, с. Борима , ул."Девети септември" № 84; Телефон: 06953/ 2451

Виж на картата

Основно училище "Васил Левски"

Адрес: област: Ловеч, с. Румянцево, ул. "Централна " № 18; Телефон: 06985/ 2216

Виж на картата

Основно училище "Васил Левски"

Адрес: област: Ловеч, община: Ябланица, с. Орешене, Ул. "Трети март" №12; Телефон: 06997/ 2529

Виж на картата

Основно училище "Васил Левски"

Адрес: Област: Ловеч, община: Тетевен, с. Български извор; Телефон: 0893328105; 0893328104

Виж на картата

Основно училище "Георги Бенковски"

Адрес: област: Ловеч, община: Тетевен, Черни Вит, ул. "Войновски" №5; Телефон: 0893328125; 0893328133

Виж на картата

Основно Училище "Георги Бенковски"

Адрес: област: Ловеч, община: Тетевен, с. Рибарица, ул. "Захари Стоянов"№1; Телефон: 06902/ 23-25

Виж на картата