Училища - в област Ловеч, с. Дебнево

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Основно Училище "Любен Каравелов"

Адрес: огбласт. Ловеч, с. Дебнево, ул. " Христо Чулев" № 26; Телефон: 06959/ 06959; 06959/ 2282

Виж на картата