Училища - в област Ловеч, Луковит

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Начално училище "инж.Георги Иванов Вълков"

Адрес: област: Ловеч, гр. Луковит, ул. "Кирил и Методий" № 15; Телефон: 0697/ 5-23-32; 0697/ 5-23-32

Виж на картата

Основно училище " Христо Ботев "

Адрес: област: Ловеч, с. Румянцево, ул. "Централна " № 18; Телефон: 06985/ 2216

Виж на картата

Основно училище "Васил Левски"

Адрес: област: Ловеч, с. Румянцево, ул. "Централна " № 18; Телефон: 06985/ 2216

Виж на картата

Основно училище "Неофит Рилски"

Адрес: област: Ловеч, община: Луковит, с. Дерманци; Телефон: 06983/ 23-03;

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област: Ловеч, община: Луковит, с. Бежаново, ул. " Вит " № 22; Телефон: 0893328100

Виж на картата

Основно училище при Дом за момичета и момчета с физически увреждания

Адрес: област: Ловеч, гр. Луковит, ул. Княз Борис І № 54; Телефон: 0697/ 5-30-27, 0697/ 5-38-89, 0886811220

Виж на картата

Професионална гимназия по селско стопанство "Сергей Румянцев"

Адрес: област: Ловеч, община: Луковит, гр. Луковит, ул."Васил Левски" № 26; Телефон: 0697/ 5-25-77; 0697/ 5-40-28; 0697/ 5-40-48

Виж на картата

Средно общообразователно училище "Алеко Константинов"

Адрес: област: Ловеч, гр. Луковит, ул. "Възраждане" 104; Телефон: 0697/ 5- 21-74; 0697/ 5-21-73

Виж на картата