Училища - в област Ловеч, Ябланица

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Основно училище "Васил Левски"

Адрес: област: Ловеч, община: Ябланица, с. Орешене, Ул. "Трети март" №12; Телефон: 06997/ 2529

Виж на картата

Основно училище "Любен Каравелов"

Адрес: област: Ловеч, община: Ябланица, с. Златна Панега, ул. " Л. Каравелов " №1; Телефон: 06992/ 463

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: област: Ловеч, гр. Ябланица, ул. "Васил Левски" №143; Телефон: 06994/ 22-32

Виж на картата

Средно Общообразователно училище "Васил Левски"

Адрес: Област: Ловеч, гр. Ябланица, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" 21; Телефон: 06991/ 21 70, 06991/ 22 25, 06991/28 86

Виж на картата