Училища - в област Ловеч, с. Орешак

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Основно Училищв "Васил Левски"

Адрес: област. Ловеч, с. Орешак, ул. "Кирил и Методий" № 1; Телефон: 06952/ 2557; 06952/ 2447

Виж на картата