Училища - в област Ловеч, с. Рибарица

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Основно Училище "Георги Бенковски"

Адрес: област: Ловеч, община: Тетевен, с. Рибарица, ул. "Захари Стоянов"№1; Телефон: 06902/ 23-25

Виж на картата