Училища - в област Ловеч, гр. Угърчин

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област: Ловеч, гр. Угърчин, ул. "В. Левски" № 54; Телефон: 06931/ 21-63; 06931/ 20-38, 06931/20-60

Виж на картата