Училища

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Начално училище "Архимандрит Зиновий"

Адрес: гр. Радомир, ул. "Батенберг" 51; Телефон: 0777/ 8 22 67; 0777/ 8 00 78

Виж на картата

Начално училище "Любословие"

Адрес: гр. Радомир, жк. "Арката" Телефон: 0777/ 80 12 8

Виж на картата

Обединено детско заведение

Адрес: гр. Земен, ул. "Любен Каравелов" № 2; Телефон: 07741/ 2279

Виж на картата

Обединено детско заведение "Ален Мак"

Адрес: гр. Трън, ул. "Христо Ботев" 9; Телефон: 07731/ 22 15

Виж на картата

Обединено детско заведение "Валентина Терешкова"

Адрес: област: Перник, гр. Батановци, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 40; Телефон: 07712/ 2466

Виж на картата

Обединено детско заведение "Радомирче"

Адрес: гр. Радомир, ул. "Училищна" № 11; Телефон: 0777/ 80 554

Виж на картата

Общински детски комплекс

Адрес: гр. Радомир, ул. "Кирил и Методий" № 23; Телефон: 0777/ 82476; 0878756116

Виж на картата

Общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област: Перник, с. Драгичево, ул. "Възраждане" № 66; Телефон: 07718/ 22 26

Виж на картата

Основно Училище "Васил Левски"

Адрес: област: Перник, с. Студена; Телефон: 07715/ 2228

Виж на картата

Основно училище "Иван Вазов"

Адрес: област: Перник, с. Извор; Телефон: 07724/ 363

Виж на картата

Основно училище "Отец Паисий"

Адрес: област: Перник, с. Ярджиловци, ул. "Партизан" № 21/А; Телефон: 07719/ 21-26

Виж на картата

Основно училище "Св. Климент Охридски"

Адрес: област: Перник, с. Рударци, ул. "Христо Смирненски" № 4; Телефон: 07713/ 22 31

Виж на картата

Основно училище "Св. Климент Охридски"

Адрес: област: Перник, с. Рударци, ул. "Христо Смирненски" № 4; Телефон: 07713/ 22-31

Виж на картата

Основно училище "Св. Климент Охридски"

Адрес: област: Перник, с. Кладница, ул."Спас Бурнов" № 7; Телефон: 07711/ 2210

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област: Перник, с. Дивотино, ул."10", № 5; Телефон: 07717/ 20-58

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област: Перник, с. Сирищник; Телефон: 07727/ 23 13

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област: Перник, с. Калище; Телефон: 07742/ 227

Виж на картата

Основно училище "Свети Иван Рилски"

Адрес: гр. Перник, ул. "Монте Карло" № 1; Телефон: 076/ 60 79 24; 076/ 60 76 12; 076/ 60 91 50

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: област: Перник, гр. Батановци, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 19; Телефон: 07712/ 24-42

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: област: Перник, с. Гълъбник; Телефон: 077229/ 331

Виж на картата