Училища - в област Перник, Перник

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Обединено детско заведение "Валентина Терешкова"

Адрес: област: Перник, гр. Батановци, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 40; Телефон: 07712/ 2466

Виж на картата

Общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област: Перник, с. Драгичево, ул. "Възраждане" № 66; Телефон: 07718/ 22 26

Виж на картата

Основно Училище "Васил Левски"

Адрес: област: Перник, с. Студена; Телефон: 07715/ 2228

Виж на картата

Основно училище "Отец Паисий"

Адрес: област: Перник, с. Ярджиловци, ул. "Партизан" № 21/А; Телефон: 07719/ 21-26

Виж на картата

Основно училище "Св. Климент Охридски"

Адрес: област: Перник, с. Кладница, ул."Спас Бурнов" № 7; Телефон: 07711/ 2210

Виж на картата

Основно училище "Св. Климент Охридски"

Адрес: област: Перник, с. Рударци, ул. "Христо Смирненски" № 4; Телефон: 07713/ 22-31

Виж на картата

Основно училище "Св. Климент Охридски"

Адрес: област: Перник, с. Рударци, ул. "Христо Смирненски" № 4; Телефон: 07713/ 22 31

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област: Перник, с. Дивотино, ул."10", № 5; Телефон: 07717/ 20-58

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: област: Перник, гр. Батановци, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 19; Телефон: 07712/ 24-42

Виж на картата

Целодневна детска градина

Адрес: облас: Перник, с. Студена, ул. "Стефан Караджа" № 2; Телефон: 07715/ 2228

Виж на картата

Целодневна детска градина към общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област: Перник, с. Драгичево, ул. "Възраждане" № 66; Телефон: 07718/ 22 26

Виж на картата

Целодневна детска градина към основно училище "Отец Паисий"

Адрес: област: Перник, с. Ярджиловци, ул. "Отец Паисий"; Телефон: 07719/ 21 26

Виж на картата