Училища - в област Перник, Земен

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Обединено детско заведение

Адрес: гр. Земен, ул. "Любен Каравелов" № 2; Телефон: 07741/ 2279

Виж на картата