Училища

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

0сновно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област: Плевен, с. Горна Митрополия, ул. "Георги Димитров" № 2; Телефон: 06556/ 23 10

Виж на картата

Начално училище "Кнежица"

Адрес: гр. Кнежа, ул. "Христо Ботев" № 20; Телефон: 09132/ 74 05; 09132/ 50 22

Виж на картата

Начално училище "Св.Св. Кирил и Методий"

Адрес: гр. Долни Дъбник, ул. "Васил Левски" № 30; Телефон: 06514/ 22 05; 06514/ 22 06

Виж на картата

Обединено детско заведение "Бодра смяна"

Адрес: гр. Белене, ул. "Димитър Благоев" 1; Телефон: 0658/ 33351

Виж на картата

Обединено детско заведение "Здравец"

Адрес: гр. Долна Митрополия, ул. "Христо Ботев" № 4; Телефон: 06552/ 2337

Виж на картата

Обединено детско заведение "Знаме на мира"

Адрес: гр. Белене, ул. "Христо Ботев" 4; Телефон: 0658/ 32693

Виж на картата

Обединено детско заведение "Йордан Каменополски"

Адрес: област: Плевен, с. Бресница, ул. "Христо Ботев" 10; Телефон: 09132/ 23 76

Виж на картата

Обединено детско заведение "Мара Балева"

Адрес: гр. Искър, ул. "Отец Паисйй" № 9; Телефон: 06516/ 21 09

Виж на картата

Обединено детско заведение "Мечта"

Адрес: гр. Белене, ул. "Ал. Стамболийски" 1; Телефон: 0658/ 3 48 25

Виж на картата

Обединено детско заведение "Незабравка"

Адрес: гр. Гулянци, ул. "Струма" 8; Телефон: 06561/ 2494;

Виж на картата

Обединено детско заведение "Щастливо детство"

Адрес: гр. Долни Дъбник, ул. "Любен Каравелов" № 5; Телефон: 06514/ 21 96; 06514/ 27 28

Виж на картата

Обединено детско заведение "Щастливо Детство"

Адрес: област: Плевен, с. Брест, ул. "Отец Паисий" № 4; Телефон: 06563/ 20 25

Виж на картата

Обединено детско заведение "Щастливо детство"

Адрес: област: Плевен, гр. Тръстеник ; Телефон: 06551/ 20 60

Виж на картата

Обединено детско заведение № 2 "Дафинка Чергарска"

Адрес: гр. Кнежа, ул. "Г. Димитров" № 36; Телефон: 09132/ 77 19; 09132/ 50 01

Виж на картата

Обединено детско заведение №1 "Огнян Михайлов"

Адрес: гр. Кнежа, ул. "Хаджи Димитър" № 1; Телефон: 09132/ 77 06; 09132/ 41 13

Виж на картата

Общински детски комплекс

Адрес: гр. Белене, ул. "България" № 50; Телефон: 0658/ 36928

Виж на картата

Оновно училище "Христо Ботев"

Адрес: област: Плевен, с. Садовец, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 2; Телефон: 06521/ 2313

Виж на картата

Основно училище " Христо Ботев"

Адрес: област: Плевен, с. Божурица, ул. "Христо Ботев" № 2; Телефон: 06517/ 20 54

Виж на картата

Основно училище " Христо Ботев"

Адрес: област: Плевен, с. Бреница, ул. "Хр.Ботев" № 12; Телефон: 09145/ 25 14; 09145/ 2414

Виж на картата

Основно училище "Васил Левски"

Адрес: гр. Кнежа, ул. "Опълченска" 84; Телефон: 09132/ 72 58; 09132/ 62-30

Виж на картата