Училища - в област Плевен, с. Подем

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Обединено детско заведение "Незабравка"

Адрес: гр. Гулянци, ул. "Струма" 8; Телефон: 06561/ 2494;

Виж на картата

Средно професионално възпитателно училище - интернат "Христо Ботев"

Адрес: област: Плевен, с. Подем, ул. "Ж. П. Район 1"; Телефон: 06517/ 2252; 06517/ 2595

Виж на картата

Целодневна детска градина "Незабравка"

Адрес: област: Плевен, с. Подем, ул. "Кюстендилска" № 1; Телефон: 06517/ 2320

Виж на картата