Училища - в област Плевен, Левски

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Основно училище "Максим Горки"

Адрес: гр. Левски, ул. "В. Априлов" № 50; Телефон: 0650/ 8 30 17; 0650/ 8 20 84

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: област: Плевен, с. Асеновци, ул. "Стадиона" № 6; Телефон: 96537/ 24 38

Виж на картата