Училища

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Начално училище "Любен Каравелов"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Съединение, 4190, гр. Съединение, ул. "Чардафон Велики" №24; Телефон: 0318/ 22194; 0889 82 48 54

Виж на картата

Начално училище "Неделя Петкова"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Сопот, 4330, гр. Сопот, бул."Иван Вазов" №51; Телефон: 03134/ 8630; 0885 345 205

Виж на картата

Начално училище "Петко Рачев Славейков"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Първомай, 4289, с. Воден; Телефон: 031606/ 267

Виж на картата

Начално училище "Христо Ботев"

Адрес: Обл. Пловдив, 4270, гр. Първомай, ул."Христо Ботев" №5; Телефон: 0336/ 62157; Мобилен: 0887 31 41 83

Виж на картата

НУ "Васил Левски"

Адрес: обл. Пловдив, с. Иганово, ул. "Васил Левски" No 1; Телефон: 031395/ 216;

Виж на картата

НУ "Васил Левски"

Адрес: обл. Пловдив, гр. Кричим 4208; Телефон: 03145/ 2224;

Виж на картата

НУ "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: обл. Пловдив, с. Слатина 4342; Телефон: 031398/ 218;

Виж на картата

НУ "Отец Паисий"

Адрес: обл. Пловдив, с. Трилистник 4141; Телефон: 03121/ 2697, 03121/ 2697;

Виж на картата

НУ "Отец Паисий"

Адрес: обл. Пловдив, с. Динк 4149, ул. "Васил Коларов" 9; Телефон: 03124/ 2061;

Виж на картата

НУ "Св. Климент Охридски"

Адрес: обл. Пловдив, с. Войсил 4108; Телефон: 0318/ 82293;

Виж на картата

НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Пловдив, гр. Кричим 4220, ул. Д. Благоев 5; Телефон: 03145/ 2264;

Виж на картата

НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Пловдив, с. Столетово 4338; Телефон: 03135/ 321;

Виж на картата

НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Пловдив, с. Борец, 4144; Телефон: 03193/ 268;

Виж на картата

Основно оздравително училище "Свети Иван Рилски"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Хисаря, 4180, гр. Хисаря, бул."Иван Вазов" №1; Телефон: 0337/ 6 26 11; 0887 31 63 19

Виж на картата

Основно Училище " Пенчо Славейков"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Родопи, 4124, с. Белащица, ул."Пейо Яворов" №26; Телефон: 03100/ 2260

Виж на картата

Основно училище " Св. Св. Кирил и Методий "

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Родопи, 4109, с. Браниполе, ул."Климент Охридски" №8; Телефон: 03113/ 2260; 0886 35 10 45

Виж на картата

Основно училище " Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: Обл. пловдив, общ. Родопи, 4213, с. Кадиево; Телефон: 031401/ 437; 0887 767 921

Виж на картата

Основно училище " Христо Ботев "

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Хисаря, 4179, с. Паничери, ул."Георги Димитров" №63; Телефон: 03173/ 2111; 0885 05 10 07

Виж на картата

Основно училище " Христо Смирненски "

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Стамболийски, 4221, с. Ново село; Телефон: 03147/ 2224; 0888 91 77 30

Виж на картата

Основно училище "20 Април"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Хисаря, 4175, с. Старосел; Телефон: 03176/ 2311; 0878 97 31 33

Виж на картата