Училища

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Основно училище "Васил Априлов"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Първомай, 4284, с. Виница; Телефон: 031603/ 230

Виж на картата

Основно училище "Васил Левски"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Хисаря, 4180, гр. Хисаря, бул."Хр.Ботев" №61; Телефон: 0337/ 62175; 0887 31 52 42

Виж на картата

Основно училище "Васил Левски"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Садово, 4117, с. Караджово, ул."Двадесета" №17; Телефон: 03102/ 260

Виж на картата

Основно училище "Васил Левски"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Стамболийски, 4222, с. Триводици; Телефон: 031403/ 375; 0884 38 00 12

Виж на картата

Основно училище "Васил Левски"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Родопи, 4107, с. Брестник, ул."Васил Левски" №5; Телефон: 03114/ 2260; 0885 52 02 10

Виж на картата

Основно училище "Гео Милев"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Садово, 4122, гр. Садово, ул."Васил Левски" №23; Телефон: 03118/ 2321; 0885 618 188

Виж на картата

Основно Училище "Георги Караславов"

Адрес: обл. Пловдив, 4271, гр. Първомай, ул."Княз Борис" №188; Телефон: 0336/ 68037

Виж на картата

Основно училище "Георги Сава Раковски "

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Садово, 4114, с. Болярци; Телефон: 03323/ 260; 0878 80 37 43

Виж на картата

Основно училище "д-р Петър Берон"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Първомай, 4295, с. Буково ; Телефон: 031605/ 224

Виж на картата

Основно училище "Д-р Петър Берон"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Раковски, 4123, с. Чалъкови; Телефон: 03154/ 2260

Виж на картата

Основно училище "Климент Охридски"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Хисаря, 4180, гр. Хисаря, ул."Иван Вазов" №73; Телефон: 0337/ 62036; 0885 311 450

Виж на картата

Основно училище "Любен Каравелов"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Първомай, 4285, с. Бяла река; Телефон: 03166/ 2260

Виж на картата

Основно училище "Неофит Рилски"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Родопи, 4113, с. Ягодово, ул."Христо Ботев" №58; Телефон: 03104/ 2331; 0889 337 584

Виж на картата

Основно училище "Отец Паисий"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Първомай, 4297, с. Искра, ул."Г. Димитров" №14; Телефон: 0887 31 34 98

Виж на картата

Основно училище "Отец Паисий"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Раковски, 4142, с. Стряма, ул."Христо Ботев" №3; Телефон: 03153/ 2260

Виж на картата

Основно Училище "Паисий Хилендарски"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Родопи, 4218, с. Цалапица, ул."Стефан Стамболов" №34; Телефон: 03149/ 2257; 0884 512 489

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Стамболийски, 4223. с. Куртово Конаре, ул."№5" №13; Телефон: 03146/ 2083; 0885 06 56 86

Виж на картата

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Първомай, 4280, с. Дълбок дол; Телефон: 03164/ 2060

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Първомай, 4283, с. Караджалово; Телефон: 0889 61 04 19

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Садово, 4121, с. Чешнегирово, ул."Йорданка Николова" №12; Телефон: 03118/ 2478; 0886 188 814

Виж на картата