Училища

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Садово, 4121, с. Чешнегирово, ул."Йорданка Николова" №12; Телефон: 03118/ 2478; 0886 188 814

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Родопи, 4108, с. Марково, ул."Захари Стоянов" №70; Телефон: 03112/ 2260; 0887 333 673

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Стамболийски, 4223. с. Куртово Конаре, ул."№5" №13; Телефон: 03146/ 2083; 0885 06 56 86

Виж на картата

Основно училище "Св.Св. Кирил и Методий"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Родопи, 4110, с. Първенец, ул."Патриарх Евтимий" №3; Телефон: 03111/ 2340; 0884 279 715

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Първомай, 4288, с. Езерово; Телефон: 03168/ 260

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Стамболийски, 4219, с. Йоаким Груево; Телефон: 03148/ 2270; 0884 79 50 57

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Садово, 4127, с. Поповица; Телефон: 03110/ 2193; 0898 540 313

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Родопи, 4224, с. Брестовица, ул."Христо Ботев" № 12; Телефон: 03142/ 2236

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Родопи, 4112, с. Крумово, ул."Христо Ботев" №1А; Телефон: 03116/ 2070; 0898 896 586

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Садово, 4120, с. Катуница, ул."Девети септември" №58; Телефон: 03117/ 2367; 0897 04 11 93

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Раковски, 4133, с. Шишманци; Телефон: 03156/ 22 60; 0884 29 29 07

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Стамболийски, 4210, гр. Стамболийски, ул."Марица" №132; Телефон: 0339/ 62392; 0885 60 80 69

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Първомай, 4290, с. Градина; Телефон: 03162/ 2232

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: Обл. Пловдив, 4150, гр. Раковски, ул."Петър Богдан" №48; Телефон: 03151/ 2108, 03151/ 2294

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Хисаря, 4178, с. Красново; Телефон: 03178/ 2371; 0885 51 55 72

Виж на картата

Основно училище "Христо Смирненски"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Стамболийски, 4210, гр. Стамболийски, ул."Ген. Гурко" №7; Телефон: 0339/ 62270; 0885 872 774

Виж на картата

Основно училище "Христо Смирненски"

Адрес: Обл. Пловдив, 4150, гр. Раковски, ул. "Москва" №22А; Телефон: 03151/ 2246, 03151/ 3052

Виж на картата

Основно училище с. Богданица

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Садово, 4115, с. Богданица, ул."Първа" №6; Телефон: 031108/ 260

Виж на картата

ОУ "Ангел Кънчев"

Адрес: обл. Пловдив, гр. Асеновград, пл. "Калоян" No 1; Телефон: 0331/ 6-34-01;

Виж на картата

ОУ "Васил Левски"

Адрес: обл. Пловдив, с. Маноле 4137, ул. 1 No 1; Телефон: 03122/ 2320, 03122/ 2260;

Виж на картата