Училища

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Пейо Крачолов Яворов"

Адрес: обл. Пловдив, с. Червен 4252, ул. "Елин Пелин" № 7; Телефон: 003325/ 384;

Виж на картата

ОУ "Петко Каравелов"

Адрес: обл. Пловдив, гр. Асеновград 4230, ул. "Асен Карастоянов" № 16; Телефон: 0331/ 6-51-41;

Виж на картата

ОУ "Петър Бонев"

Адрес: обл. Пловдив, гр. Перущица 4225, ул."Христо Ботев" No 7; Телефон: 03143/ 2362;

Виж на картата

ОУ "Проф. д-р Асен Златаров"

Адрес: обл. Пловдив, с. Боянци 4246 , ул. "Рила" 2; Телефон: 03349/ 237;

Виж на картата

ОУ "Райна Княгиня"

Адрес: обл. Пловдив, гр. Асеновград 4247, кв. Горни Воден, ул. "Св. Кирик" № 7; Телефон: 0331/ 6-44-83;

Виж на картата

ОУ "Райно Попович"

Адрес: обл. Пловдив,гр. Карлово 4300 бул."Освобождение" No 2; Телефон: 0335/ 96793, 0335/ 96792;

Виж на картата

ОУ "Св. Климент Охридски"

Адрес: обл. Пловдив, с. Златовръх 4246, ул."Климент Охридски" No 9; Телефон: 03322/ 527;

Виж на картата

ОУ "Св. Климент Охридски"

Адрес: обл. Пловдив, с. Климент 4348, ул. "21-ва" № 4; Телефон: 031309/ 212;

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Пловдив, с. Войводиново 4135, ул. "Хр. Ботев"; Телефон: 03101/ 2231;

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Пловдив, с. Калековец 4147; Телефон: 03124/2269, 03124/ 2231;

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Пловдив, с. Стрелци, 4152; Телефон: 031995/ 260;

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Пловдив, с. Костиево 4205, ул. Първа, No 19; Телефон: 0318 62-260;

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Пловдив, с. Труд 4199, ул. "Никола Войновски" 2; Телефон: 03126/ 2260;

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Пловдив, с. Ведраре, 4364; Телефон: 03138/2015; 03138/2041; 003138/2040;

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Пловдив, гр. Карлово 9300, "Васил Караиванов" No 4; Телефон: 0335 9-57-56, 0335/ 9-48-09;

Виж на картата

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Пловдив, гр. Асеновград 4230, ул."Цар Иван-Асен ІІ" 2; Телефон: 0331/ 6-22-80;

Виж на картата

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Пловдив, с. Дълго поле; Телефон: 0897 853860;

Виж на картата

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Пловдив, с. Ръжево Конаре, 4170; Телефон: 03125 22-32; 0885 700216;

Виж на картата

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Пловдив, гр. Калофер 4370, ул. "Старчовец" No 2; Телефон: 03133/ 22-32;

Виж на картата

ОУ "Христо Груев Данов"

Адрес: обл. Пловдив, с. Розино, 4340; Телефон: 03136/ 2262; 03136/ 2261;

Виж на картата