Училища - в област Пловдив, Брезово

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Пловдив, с. Борец, 4144; Телефон: 03193/ 268;

Виж на картата

ОУ "Илия Камов"

Адрес: обл. Пловдив, с. Чоба;

Виж на картата

ОУ "Отец Паисий"

Адрес: обл. Пловдив, с. Пъдарско 4158; Телефон: 031992 260;

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Пловдив, с. Стрелци, 4152; Телефон: 031995/ 260;

Виж на картата

Професионална гимназия "Златю Бояджиев"

Адрес: обл. Пловдив, гр. Брезово 4160, ул. "Васил Коларов" 1; Телефон: 03191/ 23-49; 03191/ 21-44;

Виж на картата

СОУ "Христо Смирненски"

Адрес: обл. Пловдив, гр. Брезово 4160, ул. Васил Коларов No 1; Телефон: 03191/ 2703; 03191/ 2332;

Виж на картата