Училища - в област Пловдив, с. Крумово

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Родопи, 4112, с. Крумово, ул."Христо Ботев" №1А; Телефон: 03116/ 2070; 0898 896 586

Виж на картата