Училища - в област Пловдив, с. Поповица

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Садово, 4127, с. Поповица; Телефон: 03110/ 2193; 0898 540 313

Виж на картата