Училища - в област Пловдив, с. Строево

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Христо Смирненски"

Адрес: обл. Пловдив, с. Строево 4197, ул. "Комсомолска" 17; Телефон: 03106/ 260; 0885 643864;

Виж на картата