Училища - в област Пловдив, гр. Съединение

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Начално училище "Любен Каравелов"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Съединение, 4190, гр. Съединение, ул. "Чардафон Велики" №24; Телефон: 0318/ 22194; 0889 82 48 54

Виж на картата

Средно общообразователно училище "Христо Ботев"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Съединение, 4190, гр. Съединение, ул."Отец Паисий" №14; Телефон: 0318/ 22032; 0899 81 81 53

Виж на картата