Училища - в област Пловдив, Сопот

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Начално училище "Неделя Петкова"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Сопот, 4330, гр. Сопот, бул."Иван Вазов" №51; Телефон: 03134/ 8630; 0885 345 205

Виж на картата

Професионална гимназия "Генерал Владимир Заимов"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Сопот, 4330, гр. Сопот, бул."Иван Вазов" №1; Телефон: 03134/ 8332; 0887 359 689

Виж на картата

Средно общообразователно училище "Иван Вазов"

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Сопот, 4330, гр. Сопот, ул."Г.Попниколов" №34; Телефон: 03134/ 7724; 0885 345 166

Виж на картата