Училища - в област Русе, с. Иваново

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Основно училище " Никола Йонков Вапцаров "

Адрес: с. Иваново, ул." ЧАВДАР " №2; Тел. директор: 08116/22 42

Виж на картата