Училища - в област Русе, Две могили

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Професионална гимназия по селско стопанство "К. А. Тимирязев"

Адрес: гр. Две могили, ул. "Чавдар Войвода", №1; Тел. пом. дир.: 0878121172

Виж на картата

Средно общообразователно училище "Св. св. Кирил и Методий"

Адрес: гр. Две могили, ул. "Кирил и Методий" 14; Тел. директор: 0879 603232

Виж на картата