Училища - в област Русе, Сливо поле

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Основно училище "Иван Вазов"

Адрес: с. Голямо Враново; Телефон : 0897566646

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий "

Тел. канцелария: 0888688572; Адрес: с. Ряхово, ул. "Цар Борис І", №8

Виж на картата

Средно общообразователно училище "Св. Паисий Хилендарски"

Адрес: гр. Сливо поле, бул. България № 15; Тел. директор: 08131/2287

Виж на картата