Детски градини - в област Варна, Провадия

Тук ще откриете информация за Детските градини в областните градове на България, точни адреси и телефони за контакт.

ОДЗ "Снежанка"

Адрес: област Варна, община Провадия, град Провадия, ул. "Сан Стефано" №28, Телефон: 0518/44059

Виж на картата

ЦДГ "Детелина Минчева"

Адрес: област Варна, община Провадия, село Кривня, Телефон: 05181/312

Виж на картата

ЦДГ "Детелина"

Адрес: област Варна, община Провадия, село Храброво

Виж на картата

ЦДГ "Кокиче"

Адрес: област Варна, община Провадия, село Венчан, Телефон: 05167/224

Виж на картата

ЦДГ "Лиляна Димитрова"

Адрес: област Варна, община Провадия, село Блъсково, Телефон: 05129/325

Виж на картата

ЦДГ "Мария Момчева"

Адрес: област Варна, община Провадия, село Градинарово, Телефон: 05125/227

Виж на картата

ЦДГ "Пролет"

Адрес: област Варна, община Провадия, град Провадия, ул. "Средна гора" №32, Телефон: 0518/42149

Виж на картата

ЦДГ "Пролет"

Адрес: област Варна, община Провадия, село Житница, Телефон: 05128/225

Виж на картата

ЦДГ "Синчец"

Адрес: област Варна, община Провадия, село Манастир, Телефон: 05127/44905

Виж на картата

ЦДГ "Щастливо детство"

Адрес: област Варна, община Провадия, село Бозвелийско, Телефон: 05120/236

Виж на картата