Детски градини - в област Велико Търново, Стражица

Тук ще откриете информация за Детските градини в областните градове на България, точни адреси и телефони за контакт.

ОДЗ "Ангел Каралийчев"

Адрес: област Велико Търново, община Стражица, град Стражица, ул. "Тодор Каблешков" 2, Телефон: 06161/3505

Виж на картата

ОДЗ "Сава Цонев"

Адрес: област Велико Търново, община Стражица, град Стражица, ул. "Вит" N20, Телефон: 06161/3590

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Велико Търново, община Стражица, село Асеново, Телефон: 06165/668

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Велико Търново, община Стражица, село Благоево, ул. "Ст. Караджа" N2, Телефон: 06169/318

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Велико Търново, община Стражица, село Владислав, ул. "Търговска" N4, Телефон: 061606/330

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Велико Търново, община Стражица, село Бряговица, Телефон: 06164/387

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Велико Търново, община Стражица, село Виноград, ул. "Площад" 5, Телефон: 06166/604

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Велико Търново, община Стражица, село Камен, ул. "Вела Пеева" N22, Телефон: 06163/2407

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Велико Търново, община Стражица, село Лозен, Телефон: 061603/214

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Велико Търново, община Стражица, село Горски сеновец, ул. "В. Левски" N3, Телефон: 061608/330

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Велико Търново, община Стражица, село Нова върбовка, Телефон: 06163/2462

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Велико Търново, община Стражица, село Сушица, Телефон: 06168/611

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Велико Търново, община Стражица, село Царски извор, Телефон: 061602/226

Виж на картата

ЦДГ "Калинка"

Адрес: област Велико Търново, община Стражица, село Кесарево, ул. "Цар Роман" N2, Телефон: 06167/2472

Виж на картата