Детски градини - в област Велико Търново, гр. Свищов

Тук ще откриете информация за Детските градини в областните градове на България, точни адреси и телефони за контакт.

ОДЗ №1 "Чиполино"

Адрес: област Велико Търново, община Свищов, град Свищов, ул. "Трети март" 93а, Телефон: 0631/6-02-75

Виж на картата

ОДЗ №2 "Слънчо"

Адрес: област Велико Търново, община Свищов, град Свищов, ул. "Черни връх" N68, Телефон: 0631/6-09-44

Виж на картата

Санаториална детска градина

Адрес: област Велико Търново, община Свищов, град Свищов, ул. "Цар Борис" N36, Телефон: 0631/4-20-55

Виж на картата

ЦДГ "Детски свят"

Адрес: област Велико Търново, община Свищов, град Свищов, ул. "Плевенско шосе" N5, Телефон: 0631/6-00-89

Виж на картата

ЦДГ №1 "Васил Левски"

Адрес: област Велико Търново, община Свищов, град Свищов, ул. "Г. Владикин" N3, Телефон: 0631/602-99

Виж на картата

ЦДГ №2 "Калина Малина"

Адрес: област Велико Търново, община Свищов, град Свищов, ул. "Христаки Павлович" N10, Телефон: 0631/603-80

Виж на картата

ЦДГ №3 "Радост"

Адрес: област Велико Търново, община Свищов, град Свищов, ул. "Черни връх" 62, Телефон: 0631/6-09-02

Виж на картата