Детски градини

Тук ще откриете информация за Детските градини в областните градове на България, точни адреси и телефони за контакт.

ЦДГ №10 "Слънчице"

Адрес: град Добрич, ул. “Даскал Димитър Попов” 1, Телефон: 058/60-26-83

Виж на картата

ЦДГ №11 "Дъга"

Адрес: град Добрич, ул. “Богдан” 2, Телефон: 058/60-44-29

Виж на картата

ЦДГ №12 "Щурче"

Адрес: град Добрич, ж.к. Дружба 3, ул. “Река Вардар” 67, Телефон: 058/60-44-51

Виж на картата

ЦДГ №17 "Първи юни"

Адрес: град Добрич, ж.к. Христо Ботев, ул. “Дуранкулак” 9, Телефон: 058/68-34-10

Виж на картата

ЦДГ №18 "Дора Габе"

Адрес: град Добрич, ж.к. Дружба 1, №44, Телефон: 058/66-45-95

Виж на картата

ЦДГ №20 “Радост”

Адрес: град Добрич, ж.к. Балик, ул. “Христо Ботев” 54, Телефон: 058/66-16-53

Виж на картата

ЦДГ №23 “Звездица”

Адрес: град Добрич, ул. “Велико Търново” 2, Телефон: 058/60-26-53

Виж на картата

ЦДГ №24 “Приказен свят”

Адрес: град Добрич, ж.к. Югоизток, ул. “Река Дунав” 16, Телефон: 058/60-22-63

Виж на картата

ЦДГ №25 “Весела”

Адрес: град Добрич, ж.к. Дружба 3, №54, Телефон: 058/60-24-95

Виж на картата

ЦДГ №26 "Звънче"

Адрес: град Добрич, ж.к. Строител, ул. “Опълченец Димитър Ковачев” 2, Телефон: 058/66-03-50

Виж на картата

ЦДГ №27 “Славейче”

Адрес: град Добрич, ул. “Войнишка” 1, Телефон: 058/60-24-81

Виж на картата

ЦДГ №29 “Любимка”

Адрес: град Добрич, ж.к. Балик, до бл. 21-24, Телефон: 058/66-52-47

Виж на картата

ЦДГ №32 "Зорница"

Адрес: град Добрич, кв. Строител, до бл. 68, Телефон: 058/66-52-23

Виж на картата

ЦДГ №33 "Рилци"

Адрес: град Добрич, кв. Рилци, Телефон: 058/60-23-11

Виж на картата

ЦДГ №7 "Пролет"

Адрес: град Добрич, ж.к. "Добротица" №16, Телефон: 058/60-23-67

Виж на картата

ЦДГ №8 "Бодра смяна"

Адрес: град Добрич, ул. "Ген. Колев" №13, Телефон: 058/60-23-31

Виж на картата

ЦДГ №9 "Пчеличка"

Адрес: град Добрич, ул. "Ген.Колев" №13, Телефон: 058/60-23-31

Виж на картата

ЧДГ "Смехорания"

Адрес: град Добрич, ул. "Цар Самуил" 1, Телефон: 058/82-40-45, 0888 570 726, 0895 726 245, 0899 141 276, 0899 141 286

Виж на картата