Детски градини - в област Ловеч, Троян

Тук ще откриете информация за Детските градини в областните градове на България, точни адреси и телефони за контакт.

ОДЗ "Мир"

Адрес: област Ловеч, община Троян, град Троян, ж.к. Лъгът, Телефон: 0670/643-51

Виж на картата

ОДЗ "Славейче"

Адрес: област Ловеч, община Троян, село Врабево, Телефон: 06954/2042, 06954/2014

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Ловеч, община Троян, село Бели Осъм, Телефон: 06965/212

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Ловеч, община Троян, село Борима, ул. "Ст. планина" 5, Телефон: 06953/371

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Ловеч, община Троян, село Добродан

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Ловеч, община Троян, село Голяма Желязна Телефон: 06957/383

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Ловеч, община Троян, село Черно Осъм, Телефон: 06962/231

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Ловеч, община Троян, село Дълбок дол, Телефон: 06955/262

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Ловеч, община Троян, село Калейца, Телефон: 06967/381

Виж на картата

ЦДГ "Здравец"

Адрес: област Ловеч, община Троян, град Троян, ул. "Вл. Илиев" 7, Телефон: 0670/643-70

Виж на картата

ЦДГ "Леда Милева"

Адрес: област Ловеч, община Троян, село Дебнево, Телефон: 06959/298

Виж на картата

ЦДГ "Незабравка"

Адрес: област Ловеч, община Троян, село Орешак, ул. "Ив. Полендаков" 4, Телефон: 06952/2270

Виж на картата

ЦДГ "Осми март"

Адрес: област Ловеч, община Троян, град Троян, ул. "Симеон Велики" 46, Телефон: 0670/634-96, 0670/622-01

Виж на картата

ЦДГ "Радост"

Адрес: област Ловеч, община Троян, село Шипково, Телефон: 06966/410

Виж на картата

ЦДГ "Синчец"

Адрес: област Ловеч, община Троян, град Троян, ул. "Тодор Петков" 1, Телефон: 0670/240-18, 0670/240-19

Виж на картата