Детски градини

Тук ще откриете информация за Детските градини в областните градове на България, точни адреси и телефони за контакт.

ЦДГ "Буратино"

Адрес: област Пловдив, община Марица, село Костиево, Телефон: 03186/ 633

Виж на картата

ЦДГ "Валентина Терешкова"

Адрес: област Пловдив, община Калояново, село Долна махала, Телефон: 031702/215, 031702/2221

Виж на картата

ЦДГ "Вела Благоева"

Адрес: област Пловдив, община Брезово, град Брезово, ул. "В. Благоева" N1, Телефон: 03191/2335

Виж на картата

ЦДГ "Весела"

Адрес: област Пловдив, община Марица, село Калековец, Телефон: 03124/2252

Виж на картата

ЦДГ "Гина Кунчева"

Адрес: област Пловдив, община Карлово, град Карлово, ул. “Генерал Заимов” №14, Телефон: 0335/935-37

Виж на картата

ЦДГ "Детелина"

Адрес: област Пловдив, община Mарица, село Строево, Телефон: 03106/318

Виж на картата

ЦДГ "Детелина"

Адрес: област Пловдив, община Първомай, село Дълбок Извор Телефон: 03164/2003

Виж на картата

ЦДГ "Детелина"

Адрес: област Пловдив, община Садово, село Кочево, ул."7" N6, Телефон: 03118/2445

Виж на картата

ЦДГ "Детелина"

Адрес: област Пловдив, община Карлово, село Каравелово, Телефон: 03130/2128

Виж на картата

ЦДГ "Детски свят"

Адрес: област Пловдив, община Садово, град Садово, ул. "Юрий Гагарин" N18, Телефон: 03118/2404

Виж на картата

ЦДГ "Детски свят"

Адрес: област Пловдив, община Калояново, село Житница, Телефон: 031703/776, 031703/2221

Виж на картата

ЦДГ "Дружба"

Адрес: област Пловдив, община Асеновград, град Асеновград, ул. "Съединение" N12, Телефон: 0331/690-49

Виж на картата

ЦДГ "Дъга"

Адрес: област Пловдив, община Хисаря, град Хисаря, ул. "Елин Пелин" 7, Телефон: 0337/62077

Виж на картата

ЦДГ "Еделвайс"

Адрес: област Пловдив, община Родопи, село Храбрино, Телефон: 03120/2038

Виж на картата

ЦДГ "Елица"

Адрес: област Пловдив, община Марица, село Бенковски, Телефон: 03188/2208

Виж на картата

ЦДГ "Звезда"

Адрес: област Пловдив, община Садово, село Чешнегирово, Телефон: 03118/2780

Виж на картата

ЦДГ "Звънче"

Адрес: област Пловдив, община Карлово, село Розино, Телефон: 03136/2310

Виж на картата

ЦДГ "Звънче"

Адрес: област Пловдив, община Първомай, село Езерово, Телефон: 03168/225

Виж на картата

ЦДГ "Здравец"

Адрес: област Пловдив, община Карлово, село Дъбене, ул. "7" 4, Телефон: 031392/216

Виж на картата

ЦДГ "Здравец"

Адрес: област Пловдив, община Марица, село Граф Игнатиево, Телефон: 03107/230

Виж на картата