Детски градини

Тук ще откриете информация за Детските градини в областните градове на България, точни адреси и телефони за контакт.

ЦДГ "Зорница"

Адрес: област Пловдив, община Раковски, село Шишман, ул. "8-ма" 1а, Телефон: 03156/340

Виж на картата

ЦДГ "Иглика"

Адрес: област Пловдив, община Калояново, село Дунвалии, Телефон: 03123/2174, 03123/2221

Виж на картата

ЦДГ "Иглика"

Адрес: област Пловдив, община Раковски, град Раковски, бул. "Г. С. Раковски" N5а, Телефон: 03151/2322

Виж на картата

ЦДГ "Изворче"

Адрес: област Пловдив, община Стамболийски, село Триводици, Телефон: 031403/378

Виж на картата

ЦДГ "Искра"

Адрес: област Пловдив, община Първомай, село Искра, Телефон: 03163/2020

Виж на картата

ЦДГ "Лилия"

Адрес: област Пловдив, община Марица, село Манолско Конаре, Телефон: 03105/231

Виж на картата

ЦДГ "Лилия"

Адрес: област Пловдив, община Първомай, село Бяла река, Телефон: 03166/220

Виж на картата

ЦДГ "Марица"

Адрес: област Пловдив, община Първомай, град Първомай, ул. "Ралица" N6, Телефон: 0336/2393, 0336/4498

Виж на картата

ЦДГ "Мечта"

Адрес: област Пловдив, община Марица, село Маноле, Телефон: 03122/2433, 0887 515 568

Виж на картата

ЦДГ "Мир"

Адрес: област Пловдив, община Асеновград, град Асеновград, ул. "Гонда вода" N1, Телефон: 0331/454-91

Виж на картата

ЦДГ "Надежда"

Адрес: област Пловдив, община Асеновград, град Асеновград, ул. "Спортист"52, Телефон: 0331/622-28

Виж на картата

ЦДГ "Невена Йорданова"

Адрес: област Пловдив, община Садово, село Караджово, Телефон: 03102/233

Виж на картата

ЦДГ "Никола Инджов"

Адрес: област Пловдив, община Калояново, село Ръжево Конаре, Телефон: 03125/2208, 03125/2221

Виж на картата

ЦДГ "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: област Пловдив, община Асеновград, град Асеновград, ул. "Васил Априлов" N11, Телефон: 0331/624-51, 0885 509 930

Виж на картата

ЦДГ "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: област Пловдив, община Садово, село Поповица, Телефон: 03110/2121

Виж на картата

ЦДГ "Осми март"

Адрес: област Пловдив, община Съединение, град Съединение, пл. "Съединение" N4, Телефон: 0318/22135

Виж на картата

ЦДГ "Пинокио"

Адрес: област Пловдив, община Хисаря, град Хисаря, ул. "Тракия" N4, Телефон: 0337/62041

Виж на картата

ЦДГ "Пролет"

Адрес: област Пловдив, община Марица, село Рогош, Телефон: 03132/2004

Виж на картата

ЦДГ "Пролет"

Адрес: област Пловдив, община Mарица, село Царацово, Телефон: 03127/330

Виж на картата

ЦДГ "Пролет"

Адрес: област Пловдив, община Първомай, град Първомай, ул. "Симеон Велики" N17,Телефон: 0336/8262

Виж на картата