Детски градини - в област Русе, Бяла

Тук ще откриете информация за Детските градини в областните градове на България, точни адреси и телефони за контакт.

ОДЗ "Стадиона"

Адрес: област Русе, община Бяла, град Бяла, ул. "Васил Левски" №58, Телефон: 0817/734-79

Виж на картата

ЦДГ "Латекс"

Адрес: област Русе, община Бяла, град Бяла, ул. "Г. С. Раковски" №8, Телефон: 0817/720-77

Виж на картата

ЦДГ "Люляк"

Адрес: област Русе, община Бяла, село Копривец, ул. "Оборище" №1, Телефон: 08125/2237

Виж на картата

ЦДГ "Пролет"

Адрес: област Русе, община Бяла, град Бяла, ул. "Кап. Атанас Бендерев" №8, Телефон: 0817/725-21

Виж на картата

ЦДГ "Първи юни"

Адрес: област Русе, община Бяла, град Бяла, ул. "Цар Асен" 16, Телефон: 0817/721-83

Виж на картата

ЦДГ "Радост"

Адрес: област Русе, община Бяла, село Полско Косово, ул. "Христо Ботев" №1, Телефон: 08128/476

Виж на картата